Ebusinessforum site Ebusinessforum site
Ebusinessforum siteΥπουργείο ΑνάπτυξηςΚοινωνία της Πληροφορίας
Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site ENGLISH | GREEK
body_bg_left


   
orangearrowΔιαδρομή: Αρχική σελίδα » Ebusinessforum » Αποτελέσματα

title_bg_uptitle_corner_up
arrow Αποτελέσματα title_bg2
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07 ResultsΤo Ebusinessforum κρίθηκε στις 20 Ιουνίου 2002 στις Βρυξέλλες (Benchmarking e-business policies in support of SMEs) ως μία βέλτιστη πρακτική δεδομένου ότι συνδυάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • Συγκεντρώνει όλα τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη,
 • Εξετάζει το μέλλον και φέρνει στην επιφάνεια σημαντικά ζητήματα που πιθανότατα θα προβληματίσουν την ελληνική κοινωνία σε σύντομη χρονική περίοδο.
 • Εχει μια ενσωματωμένη ευελιξία εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ολομέλειες πραγματοποιούνται τακτικά και οι Ομάδες Εργασίας έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07 Μερικά επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει είναι:
 • Συγκεντρώνει όλα τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη, και κατ'' αυτό τον τρόπο τρία κρίσιμα αποτελέσματα προκύπτουν: Τα προβλήματα προσδιορίζονται και εξετάζονται από κάθε πτυχή τους. Προτείνονται ομόφωνες λύσεις. Δημιουργείται συναίνεση.
 • Εξετάζει το μέλλον και φέρνει στην επιφάνεια σημαντικά ζητήματα που πιθανότατα θα προβληματίσουν την ελληνική κοινωνία σε σύντομη χρονική περίοδο. Οι λύσεις που καθορίζονται από το φόρουμ και που μπορούν να εφαρμοστούν από ένα έργο ανάπτυξης, εξετάζονται και αναλύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και σύμφωνα με τους νομικούς, οργανωτικούς, οικονομικούς περιορισμούς και τις προτεραιότητες του Υπουργείου τίθενται σε ισχύ.
 • Εχει μια ενσωματωμένη ευελιξία εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ολομέλειες πραγματοποιούνται τακτικά και οι Ομάδες Εργασίας έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ εύκολο το forum να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων και των εξελίξεων και να είναι σε θέση να τα εντάξει στις προτεραιότητες των ομάδων εργασίας.
Προκειμένου να δοθούν μερικά πρακτικά παραδείγματα για τον ρόλο και το έργο του Ebusinessforum και πώς ο αντίκτυπος του φόρουμ μετριέται, είναι σημαντικό να δούμε τα προγράμματα που έχουν λίγο ή πολύ προκύψει από ιδέες των ομάδων εργασίας εργασίας του Ebusinessforum έως σήμερα:

 • Το πρόγραμμα Δικτυωθείτε (επιχορηγήσεις σε 50000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη διασύνδεσή τους στο Διαδίκτυο και τη δημιουργία δικτυακών εμπορικών κόμβων / 90 MM¤)
 • Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Στήριξη(επιμορφωτικό πρόγραμμα για 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις / 27 M¤)
 • Το πρόγραμμα Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά (επιχορηγήσεις για περιπλοκότερες επενδύσεις τεχνολογικών πληροφορικής και πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν, για ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές, το οποίο απευθύνεται σε 2300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις / 262 M¤)
Αλλά και μία ακόμη σειρά από προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα και ευνοούν την επιτάχυνση των ηλεκτρονικών αγορών και των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων έχουν τύχει ανάλυσης από τις ομάδες του forum, όπως για παράδειγμα:
 • Οι Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες,
 • Οι κλαδικές υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου που υλοποιούνται από τα επιμελητήρια και τους κλαδικούς φορείς,
 • Στον τομέα των υποδομών η ενίσχυση της δημιουργίας δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης και ασύρματης πρόσβασης
 • Στον τομέα της έρευνας, υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών έργων για ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονική μάθηση από κοινοπραξίες επιχειρήσεων και πανεπιστημίων.
Παράλληλα, έντεκα μεγάλες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την Εθνική Πολιτική για την τεχνολογία της κοινωνίας των πληροφοριών, τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και για το σύνολο των ενεργειών του e-Business forum.

Πώς όμως προωθούνται και διαδίδονται τα αποτελέσματα του e-business forum?

Κατ'' αρχήν μέσω του site. Σήμερα το site του forum δέχεται περί τις 10.000 επισκέψεις μηνιαίως και θα λέγαμε ότι οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιούνται από «τακτικούς θαμμώνες». Το site είναι ιδιαίτερα φιλικό και προσφέρει μιά σειρά από υπηρεσίες, ενημέρωση για όλα τα τεκταινόμενα στο forum, όλα τα παραδοτέα κείμενα και με πολλαπλή κωδικοποίηση, νομικές υπηρεσίες, NewsLetter, κτλ. Αλλά και μέσω μιάς σειράς από πρακτικούς οδηγούς προς επιχειρήσεις που έχουν παραχθεί και μοιράζονται στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μέσω των επιμελητηρίων, των κλαδικών τους οργανώσεων, του προγράμματος Δικτυωθείτε κτλ.:

 1. Ο Δεκάλογος για τον πολίτη-καταναλωτή στην ψηφιακή οικονομία (Ιούλιος 2001) με τον οποίο επιχειρείται η άρση της αρχικής φοβίας του έλληνα καταναλωτή προς τις δικτυακές συναλλαγές: Ποιοί νόμοι τον προστατεύουν, που μπορεί να απευθυνθεί για πληροφόρηση αλλά και σε περίπτωση που έχει κάποιο πρόβλημα, τι θα πρέπει να προσέχει στους Δικτυακούς Τόπους που επισκέπτεται κτλ.
 2. Ο Δεκάλογος για τον επιχειρηματία (Ιούλιος 2001) στην ψηφιακή οικονομία, που επιχειρεί να οδηγήσει τη μικρή επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί ηλεκτρονικά στα πρώτα της βήματα. Ο δεκάλογος αυτός ωθεί τις επιχειρήσεις (α) να πραγματοποιούν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο με ρεαλιστικούς στόχους για τη δραστηριοποίησή τους στο πεδίο αυτό, (β) ενημερώνει για τους υφιστάμενους νόμους και το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και διεθνώς, (γ) ενημερώνει για υπηρεσίες τρίτων, όπως τα marketplaces ή το outsourcing πληροφοριακών συστημάτων, (δ) ενημερώνει για την πολιτική ασφαλείας που θα πρέπει μιά ηλεκτρονική επιχείρηση να τηρεί στις ιστοσελίδες του κτλ.
 3. Ο Οδηγός για την ασφάλεια (Ιούνιος 2002) πληροφοριακών συστημάτων και προστασία προσωπικών δεδομένων, ο οποίος
  1. ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σχετικά με τις συνήθεις απαιτήσεις ασφαλείας στα πλαίσια ηλεκτρονικών δοσοληψιών,
  2. κατευθύνει τις επιχειρήσεις για το πώς μπορούν να πραγματοποιήσουν audits για την καταγραφή των πιθανών κινδύνων που διατρέχουν καθώς και να
  3. εκπονήσουν Security Plans για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους αυτούς (τα προτεινόμενα αντίμετρα μπορεί να είναι τεχνικά, διοικητικά ή οργανωτικά) καθώς και τα έκτακτα περιστατικά με συστήματα recovery., ενώ
  4. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις.
 4. Εξυπνες κάρτες: Βασικές έννοιες - Εφαρμογές - Πρότυπα - Ορολογία (Δεκέμβριος 2002)
 5. Χρήση έξυπνων καρτών (Δεκέμβριος 2003) στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στις μαζικές μεταφορές, στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στην υγεία και την ασφάλιση
 6. Χρήση Ελεύθερου λογισμικού (Δεκέμβριος 2002) στην Εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση, τις Επιχειρήσεις. Ελεύθερο λογισμικό ή open source Λογισμικό ή Λογισμικό Ανοικτού κώδικα ορίζεται το λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτόν- ελεύθερη είναι η χρήση του, η αντιγραφή του, η αναδιανομή και η μεταβολή του. Η φιλοσοφία ανάπτυξης ενός τέτοιου λογισμικού έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς τα συλλογικά οφέλη που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικά (παραγωγή καλύτερης ποιότητας λογισμικού, συλλογική βελτίωση της τεχνογνωσίας, μικρό κόστος απόκτησης και αναβάθμισης). Το ΕΔΕΤ και το forum αναγνωρίζοντας τα οφέλη αυτά υποστηρίζουν τη χρήση του, κυρίως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλωστε έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό ομάδες εθελοντών με αρκετές δραστηριότητες όπως:
 7. Εξελληνισμός λογισμικού (Δεκέμβριος 2003) StarOffice, OpenOffice, Mozilla Web browser, γραφικά περιβάλλοντα KDE και GNOME ενώ έχει φτιαχτεί και ένα χρήσιμο Γλωσσάρι (Ιανουάριος 2003) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη σωστή μετάφραση πακέτων ελεύθερου λογισμικού.
 8. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κοινοτικής και Ελληνικής ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, (Μάιος 2003) με έμφαση σε θέματα Φορολογίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προστασία καταναλωτή, ηλεκτρονικών υπογραφών, αποδεικτικότητας ηλεκτρονικών εγγράφων, ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής- ηλεκτρονικού χρήματος, domain names, ηλεκτρονικού εγκλήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Η κωδικοποίηση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τον εμπορικό κόσμο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σκοπός της κωδικοποίησης είναι να κατευθύνει όσο το δυνατό πιό γρήγορα και σωστά τις επιχειρήσεις για μιά ασφαλή και νόμιμη παρουσία στο internet.
 9. Κώδικας δεοντολογίας για την προώθηση - πώληση μέσω διαδικτύου τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής. (Μάιος 2003) Ο Κώδικας αυτός λαμβάνει υπόψιν την ανάγκη εξασφάλισης ορθών επιχειρηματικών ηλεκτρονικών πρακτικών, την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, στην ανάγκη ενίσχυσης του έργου των αρμοδίων αρχών στην προστασία των ηλεκτρονικών αγορών, την ανάγκη οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εταιριών και κατανωλωτών. Ο Κώδικας προδιαγράφει τις δεοντολογικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί μία ιστοσελίδα η οποία προωθεί ή και πωλεί τρόφιμα ποτά συμπληρώματα διατροφής ή φάρμακα, προκειμένου να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ηθικής σε ότι αφορά την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και κατά συνέπεια της σχετικής αγοράς.
 10. Κώδικας πρακτικής και δεοντολογίας για τη βιομηχανία του internet: (Ιούνιος 2003) ανάλυση και δημιουργία ενός Κώδικα που εθελοντικά οι ISPs θα μπορούν να υποστηρίζουν και να οδηγούνται σε ένα κοινό δρόμο για την καταπολέμηση και την μείωση του βλαβερού και παράνομου περιεχομένου, όπως επίσης και της κακής χρήσης του Ίντερνετ. Με τους όρους βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο εννοούμε το περιεχόμενο κάποιων Δικτυακών Τόπων που έχουν ως στόχο να παρασύρουν ανήλικους χρήστες να κάνουν παράνομες πράξεις και τις πιο πολλές φορές να είναι τα ίδια τα παιδιά θύματα
 11. Ο Δεκάλογος για την ψηφιακή δραστηριοποίηση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ιούνιος 2003) με πρακτικές πληροφορίες και οδηγίες για την ενασχόληση ελλήνων επιχειρηματιών με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην ευρύτερη περιοχή των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 12. Ο Δεκάλογος για το outsourcing (Νοέμβριος 2003) με πρακτικές πληροφορίες για τη λήψη υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων από τρίτους.
 13. Ο Οδηγός για το επιτυχημένο outsourcing (Νοέμβριος 2003) με πρακτικές οδηγίες προς επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω τρίτων
 14. Το αλφαβητάρι του επιχειρηματία για την Πληροφορική και το Internet (Δεκέμβριος 2003) που λύνει βασικές απορίες και προβληματισμούς για την ανάπτυξη πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν
 15. Το διαρκώς ανανεούμενο απολογιστικό CD
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16


back back
 
right  search 
   Εισάγετε την λέξη που θέλετε να αναζητήσετε στο ebusinessforum

  
 
 gΧρησιμοποιεί την λειτουργικότητα του Google.
right  Godigital 
 
eEuropeGoDigital
  Βέλτιστες Πρακτικές: (Benchmarking e-business policies in support of SMEs)   
right  Ομάδες Εργασίας 
teams_block
 teams_arrow Βιωσιμότητα κι ανταποδοτικότητα επενδύσεων των Προγραμμάτων της Διά Βίου Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Ελλάδα

 
 teams_arrow FTTx ( Fiber to the Home - Fiber to the Building )

 
 teams_arrow Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Τουρισμό

 
 teams_arrow Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές

 
 teams_arrow Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση (INTERACTIVE DIGITAL TELEVISION)

 
 teams_arrow Ευρυζωνικότητα και εξ αποστάσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπινους πόρους

 
 teams_arrow Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Unified Communications)

 
foot Printsendtoafriendfeefbackother 
Υπουργείο Ανάπτυξης  Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ / GRNET  Κοινωνία της Πληροφορίας  Το "e-business forum" και ο παρών δικτυακός κόμβος εντάσσονται στο Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" (μέτρο 3.1), υλοποιούνται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Ο Δικτυακός τόπος www.ebusinessforum.gr δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Ομάδα Ατλαντίδα http://www.atlantis-group.gr - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Created and maintained with Free and Open Software http://www.open-source.gr. rss
Περιορισμός ευθύνης - Copyright @ 2006
footer
footer