arrow Εξωτερική αξιολόγηση του Ebusinessforum από το Πανεπιστήμιο Πατρών
 
evaluationΗ σελίδα αυτή παρουσιάζει την αξιολόγηση του δικτυακού τόπου του Ebusinessforum. Η εργασία αξιολόγησης έγινε από εξωτερικό αξιολογητή (Πανεπιστήμιο Πατρών), σε τρεις άξονες:
 • Αξιολόγηση του περιεχομένου του κόμβου με κριτήριο την εξυπηρέτηση των στόχων του Ebusinessforum
 • Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της τεχνολογικής υποδομής σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου
 • Αξιολόγηση των συνεργατικών μηχανισμών που παρέχονται στις Ομάδες Εργασίας του Ebusinessforum
 
Αξιολόγηση: Ομάδα εργασίας
Η αξιολόγηση έγινε από το Εργαστήριο Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πάτρας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (LINK στο εργαστήριο). Στην ομάδα εργασίας που εκτέλεσε την αξιολόγηση του δικτυακού τόπου του ebusiness forum, συμμετείχαν οι:
 • Χρήστος Μπούρας, αναπλ. Καθηγητής
 • Βαγγέλης Καπούλας, ερευνητής
 • Βασίλης Πουλόπουλος, ερευνητής
 • Βασίλης Τσόγκας, ερευνητής
Το πλήρες κείμενο σε pdf.
 
Αξιολόγηση: Επιτελική Σύνοψη
Η αξιολόγηση του δικτυακού τόπου www.ebusinessforum.gr έγινε από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Η πρώτη είναι αυτή του απλού επισκέπτη του δικτυακού τόπου, η δεύτερη είναι αυτή των συμμετεχόντων στις Ομάδες Εργασίας του Ebusinessforum και η τρίτη αυτή του διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη αξιολόγηση. Σε κάθε ένα από τα τρία επίπεδα γίνεται ανάλυση των υπηρεσιών ή/και των πληροφοριών που προσφέρονται καθώς και αξιολόγηση της γραφιστικής προσέγγισης και της φιλικότητας χρήσης.

Το πλήρες κείμενο pdf.
 
Αξιολόγηση: μεθοδολογία
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση βασίζεται τόσο σε ευρεστικές μεθόδους που αφορούν τις αρχές σχεδίασης ενός δικτυακού τόπου, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, όσο και στην εικόνα που αποκομίζει από τον δικτυακό τόπο ένας χρήστης με κάποια εμπειρία από τη χρήση του Ίντερνετ. Ως κριτήρια για την αξιολόγηση θεωρήθηκαν (ανάμεσα σε άλλα): η ποσότητα και ποιότητα πληροφορίας, η αρτιότητα των υπηρεσιών, η γραφιστική προσέγγιση, η τεχνική πληρότητα των διαχειριστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται (στο βαθμό που πρόκειται για έναν πλήρως δυναμικό πληροφοριακό κόμβο).

Το πλήρες κείμενο pdf.
 
Αξιολόγηση: Κεφάλαια
Η αξιολόγηση αποτελείται από τρία μέρη: α) αξιολόγηση από τη μεριά του τελικού χρήστη του πληροφοριακού κόμβου pdf, β) αξιολόγηση από την πλευρά του Συντονιστή μιας Ομάδας Εργασίας pdf, γ) αξιολόγηση από την πλευρά του γενικού διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τον δικτυακό τόπο του Ebuisinessforum (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ATL CME) pdf.
 
Αξιολόγηση: Συμπεράσματα
Το συνολικό σύστημα που υποστηρίζει το τελικό αποτέλεσμα διακρίνεται για την ποιότητα και την πληρότητά του καθότι προσφέρει δυναμική διαχείριση όλων των στοιχείων του δικτυακού τόπου αλλά και των ομάδων εργασίας που αποτελούν και το βασικό συστατικό του ebusinessforum. Ο διαχειριστής τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο γενικής διαχείρισης είναι πλήρης και τα εργαλεία που εμφανίζονται είναι εύκολα στην κατανόηση και στη χρήση τους ακόμα και για το μέσο χρήστη.

Το τελικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται στους επισκέπτες τους συστήματος θα λέγαμε ότι είναι μέτριο και αποπροσανατολίζει τους χρήστες. Η πληροφορία που τους παρουσιάζεται είναι υπερβολική και όχι καλά δομημένη με αποτέλεσμα ο χρήστης να μη γνωρίζει που πρέπει να πλοηγηθεί και να μη γνωρίζει σε ποιο σημείο μπορεί να βρει την πληροφορία που αναζητά.

Όσον αφορά την περιοχή των Ομάδων Εργασίας, τόσο από πλευράς διαχείρισης όσο και από πλευράς παρουσίασης, η κατασκευή είναι πιο συμπαγής καταλήγοντας σε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.

Από πλευράς υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες ο δικτυακός τόπος θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προσεγμένος.

Το πλήρες κείμενο pdf.
 
Αξιολόγηση: Σχόλια-παρατηρήσεις
Διορθώσεις – αλλαγές στον δικτυακό τόπο του Ebusinessforum με βάση τα συμπεράσματα και τις υποδείξεις της αξιολόγησης (σε εξέλιξη).results

H Ομάδα ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει την ευθύνη ανάπτυξης του δικτυακού τόπου του Ebusinessforum αναλαμβάνει τις δράσεις που είναι απαραίτητες για την βελτίωση του δικτυακού τόπου με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης. Η εργασία διορθώσεων λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια.

 • Σε ένα πρώτο στάδιο γίνονται «μικρές» διορθώσεις με βάση το Συγκεντρωτικό Παράρτημα της Αξιολόγησης στο οποίο ο Αξιολογητής υποδεικνύει με τη μορφή Πίνακα συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο Πίνακας αυτός αναφέρει συγκεντρωτικά τα περισσότερο σημαντικά προβλήματα που εντόπισε η Αξιολόγηση στην δικτυακή πύλη του Εbusinessforum, και οι τρόποι που προτείνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση τους. Προσθέσαμε μια τελευταία στήλη στο Παράρτημα, με την ονομασία "Κατάσταση" (pdf), στην οποία παρουσιάζονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την Ομάδα ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Σημειώνεται ότι όσα καταγράφονται στη στήλη «Κατάσταση» περιλαμβάνουν απαντήσεις που: α) δηλώνουν συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του αξιολογητή ή, β) εξηγούν γιατί η συμμόρφωση με την παρατήρηση δεν είναι αποδεκτή (ή δυνατή). Σε ένα σύνολο 38 υποδείξεων έγιναν «δεκτές» 16 (ποσοστό 54 %) ενώ 8 από τις 14 που δεν υλοποιήθηκαν (ποσοστό 27%) αναφέρονται σε θέματα που άπτονται της γενικότερης αρχιτεκτονικής σχεδιασμού και γραφιστικής προσέγγισης που είναι, πάντοτε, αντικείμενο συζήτησης με επιχειρήματα υπέρ και κατά.

 • Σε ένα δεύτερο στάδιο (σε εξέλιξη), επιχειρείται ένας συνολικός έλεγχος του δικτυακού τόπου, και μεγαλύτερης έκτασης προσαρμογές, ώστε να ληφθεί υπΆ όψιν το πνεύμα της αξιολόγησης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στα παρακάτω στάδια.
 • Θεματική κατηγορία 1 Έλεγχος ΝΑΙ-ΟΧΙ, Προσαρμογές ΝΑΙ-ΟΧΙ
 • Κλπ
 • Δεξιά κάθετη στήλη (στήλη με blocks)
 • Πρώτη σελίδα
Το πλήρες κείμενο pdf.
Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από το http://www.ebusinessforum.gr/ [ 06/20/18 ]