Ebusinessforum site Ebusinessforum site
Ebusinessforum siteΥπουργείο ΑνάπτυξηςΚοινωνία της Πληροφορίας
Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site ENGLISH | GREEK
body_bg_left


   
orangearrowΔιαδρομή: Αρχική σελίδα » Νέα και εκδηλώσεις » Οι εκδηλώσεις του Ebusinessforum

title_bg_uptitle_corner_up
arrow Οι εκδηλώσεις του Ebusinessforum title_bg2
orangearrow [03/09/2007] Ημερίδα της ομάδας Ιβ1 με θέμα: «Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών: Ισχύουσα Κατάσταση, Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές» στη Ροδο [59]
Η ομάδα Ιβ1 διεξάγει μια αναλυτική μελέτη σχετικά με την καταγραφή και αξιολόγηση της υιοθέτησης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (ΗΣΔΜΤΠ) στην Ελλάδα, με στόχο να προάγει την αξιοποίηση και ανάπτυξή τους. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της, η ομάδα εργασίας επιδιώκει αφενός να ενημερώσει το ευρύτερο κοινό για τη λειτουργικότητα και τα οφέλη των ΗΣΔΜΤΠ, και αφετέρου μέσω της μελέτης των ιδιαίτερων προβλημάτων και θεμάτων της Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας να καταρτίσει τις κατάλληλες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη περισσότερων αλλά και αποτελε...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [16/06/2007] Ημερίδα της ομάδας Ιβ1 με θέμα: «Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών: Ισχύουσα Κατάσταση, Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές» στην Κεφαλονιά [58]
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην πρώτη διαβούλευση της ομάδας εργασίας με αντικείμενο τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών.

Η ομάδα μας διεξάγει μια αναλυτική μελέτη σχετικά με την καταγραφή και αξιολόγηση της υιοθέτησης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (ΗΣΔΜΤΠ) στην Ελλάδα με στόχο να προάγει την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξή τους. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της, η ομάδα εργασίας επιδιώκει α...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [26/03/2007] Ημερίδα της ομάδας Ι1 με θέμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό» [57]
Στα πλαίσιο του e-Βusiness Forum του Τουρισμού, διοργανώνεται διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στα Ταξίδια, τον Τουρισμό και την Φιλοξενία». Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστούν τα πορίσματα και οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η ομάδα εκτέλεσης του έργου, σχετικά με: α) την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες στον τουρισμό, και β) την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία....
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [07/03/2007] Ημερίδα της ομάδας Ια3 με θέμα την «Ευχρηστία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν» [56]
Ημερίδα στις 7 Μαρτίου με θέμα την ευχρηστία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [02/03/2007] Ημερίδα της ομάδας Ι3 με θέμα την «Εφαρμογή των αδειών Creative Commons στην Ελλάδα» [55]
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [01/12/2006] Πολιτιστικός Προγραμματισμός σε Περιφερειακό Επίπεδο - ΑΠΟΛΟΓΟΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ [54]
Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι μια αναπτυγμένη και δυναμική πολιτιστική ζωή συνεισφέρει ουσιαστικά στην δημιουργία βιώσιμων και ακμάζουσων κοινοτήτων. Παράλληλα, με την συνειδητοποίηση της συμβολής του πολιτισμού σε αυτούς τους στόχους, έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των ζητημάτων προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων σε καθημερινό επίπεδο. Ο πολιτιστικός προγραμματισμός (cultural planning) είναι μια απάντηση σε αυτά τα ζητήματα, παρέχει δηλαδή τις στρατηγικές για την δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διατήρησης και αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων....
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [23/11/2006] 4η διαβούλευση της οµάδας εργασίας Ι1 [53]
Έχουμε την χαρά να σας προσκαλέσουµε στην τέταρτη διαβούλευση της οµάδας εργασίας με αντικείμενο τον Ηλεκτρονικό Τουρισμό (e-tourism). Στόχος της τέταρτης αυτής διαβούλευσης είναι να συζητηθούν και να αναλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό και τις ευκαιρίες και / ή απειλές που δημιουργούνται τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις....
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [31/10/2006] Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στις Μικρομεσσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου Τροφίμων και Ποτών (Ομάδα Ι2) [52]
Η Ομάδα Εργασίας Ι2 του e-Business Forum (www.ebusinessforum.gr) σας προσκαλεί στην ηµερίδα με θέμα "Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών", που διοργανώνει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2006 και ώρα 14.00 με 20.00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα), στην Αίθουσα "Ερμής", 6ος όροφος...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [18/10/2006] Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Ασφάλεια, Διαλειτουργικότητα, Ιδιωτικότητα σε Υπηρεσίες η-τιμολογίου» [51]
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των οργανισμών για το θέμα της η-τιμολόγησης εξετάζοντας όλες τις συνιστώσες: τεχνολογικές, νομικές και θεσμικές, εμπορικές, πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα δώσουν μια Ευρωπαϊκή διάσταση και το ακροατήριο θα συμμετέχει ενεργά ώστε όλοι μαζί να κατανοήσουμε και να σχεδιάσουμε την πορεία για ένα ασφαλές η/κ-επιχειρείν στην Ελλάδα....
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [17/09/2006] 3η διαβούλευση της ομάδας Ι1 [50]
Έχουμε την χαρά να σας προσκαλέσουµε στην τρίτη διαβούλευση - συνάντηση της οµάδας εργασίας με αντικείμενο τον Ηλεκτρονικού Τουρισμό (e-tourism). Η ομάδα αυτή διεξάγει μια αναλυτική μελέτη σχετικά με την καταγραφή και αξιολόγηση της υιοθέτησης, αξιοποίησης και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών εφαρμογών και λύσεων e-tourism στην Ελλάδα....
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [10/02/2006] Πολιτική υλοποίησης Συστημάτων Ευφυών μεταφορών: Η Ευρωπαϊκή εμπειρία και η πορεία της χώρας μας για την επίτευξή της [49]
Η χρήση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα προχωρεί με γοργούς ρυθμούς δημιουργώντας τις συνθήκες για τη γρήγορη ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων της οικονομίας τόσο στη βιομηχανία, όσο και στις υπηρεσίες για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Από τον Οκτώβριο του 2005, με την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Ινστιτούτο Μεταφορών συντονίζει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του e-business forum την Ομάδα Θ3: Ευφυείς Μεταφορές», για τη μελέτη απαιτήσεων και υποστηρικτικών δράσεων για την ωρίμανση της α...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [06/01/2006] 2η διαβούλευση της ομάδας Ι1 [48]
Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέµπτη, 1 Ιουνίου 2006, ώρα προσέλευσης 15:00
Χώρος διεξαγωγής διαβούλευσης: Ξενοδοχείο Μακεδονία, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη

Στόχος της δεύτερης αυτής διαβούλευσης είναι να συζητηθούν και να αναλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό και τις ευκαιρίες και / ή απειλές που δημιουργούνται τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν 3 εισαγωγικές παρουσιάσεις και τοποθετήσεις από εξέχουσες προσωπικότητες του ακαδημαϊκ...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [15/12/2005] Ημερίδα για τις νέες τεχνολογίες και τη ναυτιλία (Ομάδα Η1) [47]
E-Business Forum – Ομάδα Η1
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΟΛΠ
Πέμπτη 15-12-2005...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [13/12/2005] Ημερίδα για τις Ευφυείς Μεταφορές από την Ομάδα Θ3 [46]
Αίθουσα ΖΕΦΥΡΟΣ & Αμφιθέατρο ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
6ο Χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης Θεσσαλονίκη
9:00 – 17:00...
loopnone.png
rss_bg
orangearrow [08/07/2005] Κινητές και Ασύρματες Τεχνολογίες στη Δημόσια Διοίκηση και στη Σύγχρονη Επιχείρηση [45]
Η μεγάλη ημερίδα του Δικτύου Mobinet στην οποία εκτός των άλλων θα γίνει καταγραφή και εκτίμηση των συμπερασμάτων που προέκυψαν στην περίοδο δραστηριοποίησης του Δικτύου....
loopnone.png
rss_bg
Previous   1 | 3 |  4 |  5 |  Next 


back back
 
right  search 
   Εισάγετε την λέξη που θέλετε να αναζητήσετε στο ebusinessforum

  
 
 gΧρησιμοποιεί την λειτουργικότητα του Google.
foot Printsendtoafriendfeefbackother 
Υπουργείο Ανάπτυξης  Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας  ΕΔΕΤ / GRNET  Κοινωνία της Πληροφορίας  Το "e-business forum" και ο παρών δικτυακός κόμβος εντάσσονται στο Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" (μέτρο 3.1), υλοποιούνται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Ο Δικτυακός τόπος www.ebusinessforum.gr δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Ομάδα Ατλαντίδα http://www.atlantis-group.gr - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Created and maintained with Free and Open Software http://www.open-source.gr. rss
Περιορισμός ευθύνης - Copyright @ 2006
footer
footer