Ebusinessforum site Ebusinessforum site
Ebusinessforum siteΥπουργείο ΑνάπτυξηςΚοινωνία της Πληροφορίας
Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site ENGLISH | GREEK
body_bg_left


   
orangearrowΔιαδρομή: Αρχική σελίδα » Ενημέρωση για τις άδειες Creative Commons και GNU GPL

title_bg_uptitle_corner_up
arrow Ενημέρωση για τις άδειες Creative Commons και GNU GPL title_bg2
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07 Πώς εφαρμόζω άδεια Creative Commons στο έργο μου;

Creative CommonsΓια έργα που έχετε ανεβάσει στο διαδίκτυο (online έργα), επιλέγετε μία από τις άδειες Creative Commons, η οποία ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Όταν επιλέξετε την άδεια που σας ταιριάζει κι εφόσον σκοπεύετε να την εφαρμόσετε σε online έργο, ακολούθηστε πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να συμπεριλάβετε τον αντίστοιχο κώδικα html στη δουλειά σας. Ο κώδικας αυτός θα δημιουργήσει αυτομάτως είτε το κουμπί «SOME RIGHTS RESERVED» και μια δήλωση με την οποία θα δηλώνετε ότι το έργο σας ακολουθείται από μία άδεια Creative Commons είτε το κουμπί «NO RIGHTS RESERVED» εάν κι εφόσον επιλέξετε να παραχωρήσετε το έργο σας ελεύθερο στο κοινό, χωρίς δηλαδή κανέναν περιορισμό. Το κουμπί είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί ως προειδοποίηση προς όσους έρθουν σε επαφή με το έργο σας, ότι το έργο σας είναι υπό την κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη άδεια Creative Commons. Ο κώδικας html θα συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα μετα-δεδομένα (metadata), προκειμένου ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να το εντοπίσει μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών εφαρμογών που εντοπίζουν έργα υπό άδειες Creative Commons.

Περισσότερες Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07
 
Διευκρινίστε ποιά άδεια Creative Commons επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για το δικό σας έργο και δηλώστε το Online από εδώ εδώ
 
 
 
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16
 
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07
Σχετικά κείμενα για τις άδειες Creative Commons
pdf Attribution v.3.0 [226 kb]   
pdf Αναφορά-Μη-Εμπορική v.3.0 [234 kb]  
pdf Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 [238 kb]   
pdf Αναφορά-Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0 [246 kb]    
pdf Αναφορά-Παρόμοια Διανομή v.3.0   [241 kb]
pdf Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή v3.0   [335kb]
 
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07 Συμβουλές για διανομείς λογισμικού που υπάγεται στην άδεια GNU GPL
GNU/GPLΑυτές οι συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα, όταν διανέμετε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση σχετικά με την διανομή κώδικα σύμφωνα με την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και τον Οδηγό HOW-TO σχετικά με την άδεια GNU GPL του Ιδρύματος FSF.Όσα ακολουθούν δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε σε νομικό σύμβουλο.

Βασικές Κατευθύνσεις:
  1. Ελέγξτε, αν ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι διαθέσιμος στους χρήστες.
  2. Ελέγξτε, αν εσείς είστε ο μοναδικός κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού. Αν περιλαμβάνετε Ελεύθερο Λογισμικό, του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτους, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε κατάλληλη αναφορά.
  3. Ελέγξτε, αν διανέμετε την σωστή έκδοση του πηγαίου κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας που διατίθεται, πρέπει να είναι ακριβώς ο πηγαίος κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του εκτελέσιμου (δυαδικού).
  4. Ελέγξτε, αν συμπεριλαμβάνετε τον πηγαίο κώδικα κάθε έργου που έχει παραχθεί από κώδικα υπαγόμενο στην άδεια GNU GPL, όχι μόνο των στοιχείων GNU-GPL τρίτων.
  5. Ελέγξτε, αν περιλαμβάνετε επίσης τα απαραίτητα scripts για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης.
  6. Αν διατίθεται και η αλυσίδα εργαλείων (toolchain) και αυτή περιέχει εργαλεία που υπάγονται στην άδεια GNU GPL (όπως ο μεταγλωττιστής GCC), ελέγξτε, αν διατίθεται ο πηγαίος κώδικας και γι' αυτά τα εργαλεία.
Περισσότερες Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07
Χρήσιμες συμβουλές για τους χρήστες λογισμικού με άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)
Αυτές οι υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα σε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση για την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την άδεια GNU GPL.
Περισσότερες Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16
 
middle_section_box_01 middle_section_box_02 middle_section_box_06
middle_section_box_07
Σχετικά κείμενα για τις άδειες GNU/GPL
Open Office GNU GENERAL PUBLIC LICENSE [59 kb]   
Open Office GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE [77 kb]  
 
 
middle_section_box_09
middle_section_box_12middle_section_box_13middle_section_box_16
 
right  search 
   Εισάγετε την λέξη που θέλετε να αναζητήσετε στο ebusinessforum

  
 
 gΧρησιμοποιεί την λειτουργικότητα του Google.
 
 

μάθε για το ελλάκ

  creativecommons
 
right  Σχετικοί σύνδεσμοι 
 spot3 
  teams_arrow Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet 
 spot1 
  teams_arrowCreative Commons 
right  Σχετικά groups 
 
 Creative Commons in Greece (CC-GR)
 
Είναι ελεύθερο και .. συμφέρει
 
foot Printsendtoafriendfeefbackother 
Υπουργείο Ανάπτυξης  Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας  ΕΔΕΤ / GRNET  Κοινωνία της Πληροφορίας  Το "e-business forum" και ο παρών δικτυακός κόμβος εντάσσονται στο Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" (μέτρο 3.1), υλοποιούνται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Ο Δικτυακός τόπος www.ebusinessforum.gr δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Ομάδα Ατλαντίδα http://www.atlantis-group.gr - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Created and maintained with Free and Open Software http://www.open-source.gr. rss
Περιορισμός ευθύνης - Copyright @ 2006
footer
footer