Ebusinessforum site Ebusinessforum site
Ebusinessforum siteΥπουργείο ΑνάπτυξηςΚοινωνία της Πληροφορίας
Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site Ebusinessforum site ENGLISH | GREEK
body_bg_left


   
orangearrowΔιαδρομή: Αρχική σελίδα » Οι Ομάδες Εργασίας ανά θέμα

title_bg_uptitle_corner_up
arrow Ομάδες title_bg2
Ομάδες
Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση (INTERACTIVE DIGITAL TELEVISION) [Ιε1]
Ευρυζωνικότητα και εξ αποστάσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπινους πόρους [Ιε2]
Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Τουρισμό [Ιε3]
Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές [Ιε4]
Βιωσιμότητα κι ανταποδοτικότητα επενδύσεων των Προγραμμάτων της Διά Βίου Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Ελλάδα [Ιδ1]
Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Unified Communications) [Ιδ2]
FTTx ( Fiber to the Home - Fiber to the Building ) [Ιδ3]
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιμένων [Ιγ1]
Επίδραση και αξιοποίηση-διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για την ανάπτυξη και σχεδιασμό επιχειρησιακών λειτουργιών και στρατηγικών: εφαρμογές στον τουριστικό κλάδο και στα Μ.Μ.Ε. [Ιγ2]
Διαχείριση Σχεσεων Πελατων με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων (e-CRM) [Ιγ3]
Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών: Ισχύουσα Κατάσταση, Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές [Ιβ1]
Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης για Προηγμένες Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Τεχνολογικές Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Προοπτικές [Ιβ2]
Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα [Ιβ3]
Ασφαλείς και Διαλειτουρικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Τιμολογίου [Ια1]
Ο σημασιολογικός ιστός ως μοχλός ανάπτυξης μιας νέας γενιάς Ηλεκτρονικού Επιχειρείν [Ια2]
Ανθρωποκεντρικές μέθοδοι σχεδιασμού και πρακτικές ευχρηστίας: επιπτώσεις στο ηλεκτρονικό επιχειρείν [Ια3]
Προπαρασκευαστικές δράσεις για την δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Επείγουσας Αντιμετώπισης Ψηφιακών Απειλών (GR-CERT) [Ια4]
Διαχείριση Ταυτότητας στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Ια5]
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές [Ι1]
Hλεκτρονικό επιχειρείν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών [Ι2]
Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των αδειών Creative Commons και GPL & LGPL σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα [Ι3]
Προτάσεις του Ebusiness Forum για το ηλεκτρονικό επιχειρείν στη νέα προγραμματική περίοδο [Ι4]
Ηλεκτρονικές Προμήθειες στον τομέα της Υγείας [Θ1]
«Εφαρμογές και υπηρεσίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G)» [Θ2]
Εφαρμογές ευφυών μεταφορών και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οδηγούς και επιβάτες [Θ3]
Πολιτιστικός Προγραμματισμός σε Περιφερειακό Επίπεδο [Θ4]
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές [Η1]
Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας [Η2]
Ηλεκτρονικός χώρος εργασίας [Η3]
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα του Πολιτισμού [Η4]
Τοπικοποίηση και τεκμηρίωση λογισμικού στην Ελλάδα [Η5]
Νέες τεχνολογίες και διαφήμιση [Ζ1]
Τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης προϊόντων για την ολοκληρωση της εφοδιαστικης αλυσίδας [Ζ2]
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία – Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση:ανάγκες τελικών χρηστών [Ζ3]
Η σημασία της τεχνολογίας IPV6 για το ηλεκτρονικό επιχειρείν [Ζ4]
Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών κέντρων σχεδίασης (design centers) σε τομείς τεχνολογικής αιχμής και έντασης γνώσης [Ζ5]
Τεχνολογίες Πλέγματος (Grid): Προοπτικές και Εφαρμογές στο Η-Επιχειρείν [Ζ6]
Θεσμικό πλαίσιο για Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Δικτυακή Οικονομία με έμφαση στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών-Εφαρμογών [ΣΤ1]
Ο ρόλος των ευέλικτων ασυρματικών δικτύων στην Επιχειρηματική δραστηριότητα [ΣΤ2]
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια σε ένα κινητό και γρήγορο δικτυακό περιβάλλον [ΣΤ3]
Συστήματα Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας [ΣΤ4]
Το παρόν και το μέλλον των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Κράτους προς τις Επιχειρήσεις (Government to Business) στην Ελλάδα [ΣΤ5]
Προώθηση των υπηρεσιών e-banking στις ελληνικές επιχειρήσεις [ΣΤ6]
Τα κοινωνικο-οικονομικά ερευνητικά δεδομένα στη μελέτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης και αποφάσεων [Ε1]
Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης (Τεχνική & Νομική προσέγγιση) [Ε2]
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Προβλήματα και προοπτικές [Ε3]
Κινητές και ασύρματες εφαρμογές μεταφορών και Logistics [Ε4]
ΙΤ outsourcing- Αpplication Service Providers [Ε5]
Θεσμικό πλαίσιο και ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Ελλάδα - Αλληλεπίδραση και προοπτικές [Δ1]
Δημιουργία Κώδικα Αυτορύθμισης για την Βιομηχανία του Internet [Δ2]
Δημιουργία Κώδικα δεοντολογίας για πωλήσεις, μέσω Διαδικτύου, προιόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή [Δ3]
Tο ηλεκτρονικό επιχειρείν για δημοσιογράφους [Δ4]
Ψηφιακή επιχειρηματικότητα και Νοτιοανατολική Ευρώπη [Δ5]
Κοινωνία της Πληροφορίας, κοινωνιολογία και τεχνολογία [Γ1]
Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Εξ' αποστάσεως Εργασία: Κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα [Γ2]
Έξυπνες κάρτες [Γ3]
Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους [Γ4]
Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων [Β1]
E-marketplaces: προοπτικές, η στάση της πολιτείας [Β2]
Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονομία [Β3]
Ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου: Προτεινόμενες δράσεις για την επιτάχυνσή της [Β4]
Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Οι προοπτικές στην Ελλάδα [Β5]
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Πολίτης - Kαταναλωτής [Α1]
Επιχειρηματική Δικτύωση και Ηλεκτρονικό Εμπόριο [Α2]
Η υποδομή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές [Α3]
Εκπαίδευση-κατάρτιση : οι ανάγκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ηλεκτρονικής επιχείρησης [Α4]
Καινοτομία στη Ψηφιακή Εποχή: Νέες Επιχειρήσεις [Α5]

 
right  search 
   Εισάγετε την λέξη που θέλετε να αναζητήσετε στο ebusinessforum

  
 
 gΧρησιμοποιεί την λειτουργικότητα του Google.
foot Printsendtoafriendfeefbackother 
Υπουργείο Ανάπτυξης  Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας  ΕΔΕΤ / GRNET  Κοινωνία της Πληροφορίας  Το "e-business forum" και ο παρών δικτυακός κόμβος εντάσσονται στο Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" (μέτρο 3.1), υλοποιούνται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Ο Δικτυακός τόπος www.ebusinessforum.gr δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Ομάδα Ατλαντίδα http://www.atlantis-group.gr - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Created and maintained with Free and Open Software http://www.open-source.gr. rss
Περιορισμός ευθύνης - Copyright @ 2006
footer
footer